U industriji igara na sreću Republike Srpske isti zakoni i jednaka pravila, na žalost, ne važe za sve licencirane priređivače igara. Država ne obezbjeđuje svim regularnim priređivačima iste uslove i jednake prilike za legalno poslovanje. Naprotiv, privilegovan položaj ima samo Elektronska video lutrija (EVL), preduzeće u većinskom vlasništvu državne Lutrije Republike Srpske, koje je 2020. godine, uz neustavnu podršku Ministarstva finansija RS, osnovano u partnerstvu sa misterioznom stranom firmom Casinos Austria VLT AG” Švajcarska, navodi Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj.

Prema tvrdnjama UPIS-a RS, pod okriljem EVL-a, kao tzv. master diler i nezaobilazni posrednik u uspostavljanju i pokretanju elektronskih igara na sreću u Republici Srpskoj, djeluje firma Senet u vlasništvu porodice Mileta Radišića, koji je, inače, svojevremeno osuđen za malverzacije sa akcijama Medicinske elektronike. UPIS RS upozorava da favorizovanje EVL-a i Seneta od strane nadležnih vodi ka štetnoj monopolizaciji i centralizaciji domaćeg tržišta igara na sreću, na kojem najugroženiji postaju oni licencirani priređivači koji imaju procentualno najveće učešće u strukturi republičkih prihoda prikupljenih od poreza i taksi na priređivanje igara na sreću, a prednost dobijaju oni sa mizerno malim učešćem po tom osnovu.

“Za razliku od svih ostalih licenciranih priređivača igara na sreću, samo EVL uživa zakonske i druge povlastice i privilegije koje im omogućavaju uspostavljanje monopola, iako u navedenoj strukturi prihoda učestvuju tek sa oko 4%. Po zakonu, niko osim njih se u Republici Srpskoj ne može baviti priređivanjem elektronskih igara na sreću. Samo njima je dozvoljeno da svoje video lutrijske terminale (VLT) postavljaju gdje god požele i koliko god hoće. Samo njima ne trebaju jednokratne licence koje automat klubovi plaćaju 10.000 KM, a kladionice 3.000 KM. A Senet je tu da kupi kajmak kao master diler i sa samo 5 zaposlenih ostvaruje višemilionski profit na godišnjem nivou”, kažu u UPIS-u RS.

UPIS RS ističe da je monopolizacija samo dio problema, dok još veće nevolje predstavlja način oporezivanja priređivača po kojem su oni dužni da plaćaju naknade i za poslovne gubitke!

“Svaki priređivač kladioničkih igara dužan je po Zakonu o igrama na sreću da svakog mjeseca plati naknadu od 20% na osnovicu koju čine ukupne uplate igrača umanjene za ukupne isplate igračima u tom mjesecu, ali ne manje od 1000 KM po kladionici. U nametnutoj praksi, za priređivanje igara na sreću na automatima, vlasnik automat kluba plaća naknadu 20% na osnovicu koju čini razlika ukupnih uplata i isplata mjesečno po automatu, ali ne manje od 100 KM, čak i ako je automat u tom mjesecu završio u minusu, što uopšte nije rijedak slučaj, a lako je i provjeriti budući da su priređivači uvezani u jedinstven računarski sistem nadzora. Po ovome se vidi da je Republika Srpska postala vjerovatno jedina zemlja u svijetu u kojoj se oporezuje i poslovni gubitak. I, naravno, jedini izuzetak je opet famozni EVL, koji se oporezuje sa 5% po automatu, dok smo svi mi ostali obavezni da plaćamo 20%. Šta je to ako nije progon konkurencije koja puni budžet Republike Srpske, u cilju uspostave monopola koji će držati preduzeće osnovano kršenjem zakona i Ustava RS?”, navodi UPIS RS i dodaje da imaju saznanja i o drugim, dodatnim nametima koji im se pripremaju kako bi bili potpuno istisnuti sa domaćeg tržišta igara na sreću i dovedeni do gašenja, iako bi tako brojni radnici u industriji ostali bez posla, a njihove osiromašene porodice pale na teret Republike Srpske.