upis rs osnivacka skupstina

UPIS RS: O nama

Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj (UPIS RS) je društvena, nevladina i nestranačka organizacija licenciranih priređivača igara na sreću. Udruženje je osnovano u namjeri ostvarivanja programa unapređenja i poboljšanja položaja priređivača igara na sreću, punog poštovanja i afirmisanja zakonitog i odgovornog priređivanja igara na sreću, kao i ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije sa nadležnim državnim organima, te zaštite učesnika i korisnika igara na sreću na području Republike Srpske.

Osnivačka skupština UPIS-a RS

U martu 2021. godine UPIS RS je u Ugljeviku održao osnivačku skupštinu na kojoj su definisani organi Udruženja, donesen Statut i određeni pravci budućeg djelovanja. U UPIS RS ušlo je oko 90% svih legalnih priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj. Unapređivanje priređivanja igara na sreću, edukacija građana kroz organizovanje različitih aktivnosti o neophodnosti striktnog sprovođenja zakona iz oblasti priređivanja igara na sreću, te javno zalaganje za poboljšanje važećih zakonskih i podzakonskih odredbi, kako bi se efikasnije sprovodio i unapređivao položaj priređivača igara na sreću, neki su od glavnih ciljeva UPIS-a RS.

Zaštita interesa licenciranih priređivača

Naša misija je zaštita kolektivnih interesa svih licenciranih priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj i promovisanje modela legalnog priređivanja igara na sreću kako bi se unaprijedio kvalitet i poboljšao imidž industrije igara na sreću u javnosti. Takođe, posvećeni smo radu na unapređenju cjelokupne industrije igara na sreću radi zaštite opšteg društvenog interesa i slobodne konkurencije na tržištu igara na sreću, pa se zato zalažemo i za zabranu bilo kakve vrste nelojalnog udruživanja protivnog zakonima Republike Srpske.

Vizija UPIS-a RS

Vizija UPIS-a RS je da u Republici Srpskoj ojača savremena industrija igara na sreću kao grana privrede koja obezbjeđuje kvalitetna radna mjesta i daje značajan doprinos punjenju državnog budžeta, a u kojoj će se striktno poštovati međunarodni i domaći standardi odgovornog priređivanja igara na sreću radi zaštite igrača od štetnih posljedica igranja. S obzirom na vrlo jasne i transparentne ciljeve, viziju i misiju, UPIS RS će uvijek pružati aktivan doprinos zaštiti interesa učesnika u igrama na sreću i afirmisanju društveno odgovornog priređivanja igara na sreću u Republici Srpskoj.

Sjedište UPIS-a RS je u Banjaluci.