Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj (UPIS RS) finansijski je podržalo aktivnosti Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti. Pored konkretne pomoći u vidu novčane donacije, društveno odgovorna praksa UPIS-a RS u ovom slučaju ima za cilj i širenje svijesti i usmjeravanje pažnje javnosti na potrebe lica iz autističnog spektra. UPIS RS se, naime, zalaže za širu i kontinuiranu društvenu podršku i pomoć licima iz autističnog spektra i njihovim porodicama.

Udruženje za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti osnovano je 2008. godine u Banjaluci. Okuplja lica svih uzrasta iz autističnog spektra i članove njihovih porodica. Udruženje je nastalo iz potrebe roditelja autistične djece da se organizuju i da na jednom mjestu dobiju pomoć, jer autizam, kao jedan od najtežih razvojnih poremećaja, teško pogađa cijelu porodicu. Udruženje Djeca svjetlosti trenutno ima 46 korisnika, 40 maloljetnih i 6 punoljetnih.

Predsjednica Udruženja Djeca svjetlosti Mirjana Kojić ističe zahvalnost UPIS-u RS na iskazanoj društvenoj odgovornosti i dodijeljenoj konkretnoj pomoći Udruženju. Ona dodaje da je značaj njihove organizacije prepoznala i lokalna zajednica.

Neophodna pomoć dobrih ljudi i društveno odgovornih kompanija

„Grad Banjaluka i JU Centar za socijalni rad Banjaluka pružaju našem udruženju materijalnu podršku na godišnjem nivou za rad Dnevnog centra za autizam. Administrativna služba grada Banjaluka, takođe, ustupa nam prostor za rad, a 2014. godine dodijeljen nam je i status udruženja od interesa za Grad. Naravno, sredstva od Grada su minimalna, a troškovi režija, plata radnika i materijala za radionice su veliki, pa se oslanjamo i na pomoć dobrih ljudi i društveno odgovornih kompanija. Između ostalog, organizujemo i brojne aktivnosti koje pomažu u napretku djece, te su nam u tu svrhu potrebna sredstva za nabavku didatkičkog materijala, sredstva za opremanje muzičke radionice, kao i plaćanje radnih terapeuta i ostalih stručnih saradnika koja pomažu djeci u prevazilaženju svakodnevnih problema“, navodi predsjednica Udruženja Mirjana Kojić.

Prema njenim riječima, pored redovnih tretmana psihologa, defektologa, logopeda i radnog trapeuta, aktivnosti koje u Udruženju obavljaju su i muzikotrapija, organizovane fizičke aktivnosti, kreativna radionica, kulinarska radionica, radionica „Briga o sebi“, komunikativno-edukativna radionica…

Plan Udruženja Djeca svjetlosti je da u narednom periodu proširi rad novim radionicama i uslugama. Zbog sve većeg broja djece iz autističnog spektra i potrebe za proširenjem, u narednoj godini planirano je opremanje dodatnog manjeg prostora, koji je od Grada dobijen na korišćenje. Taj prostor biće namijenjen za organizovanje više radionica kao što su muzička, likovna, ekološka i druge, a finansijska podrška UPIS-a RS će poslužiti da se i neki od tih ciljeva uspješno realizuju.