Rješenje o registraciji Udruženja priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj

dokument UPIS RS

Statut Udruženja priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj

dokument UPIS RS

Zakon o igrama na sreću Republike Srpske

dokument UPIS RS

Izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o primjeni standarda odgovornog priređivanja igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za priređivanje igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim karakterisitkama računarskog
sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o primjeni standarda odgovornog priređivanja igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću

dokument UPIS RS

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama Računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću

dokument UPIS RS

Ispravka Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a za nadzor nad priređivanjem igara na sreću

dokument UPIS RS