Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj je društvena, nevladina i nestranačka organizacija licenciranih priređivača igara na sreću.

ciljevi

NAŠI CILJEVI I OBAVEZE

 • Unapređenje položaja priređivača igara na sreću
 • Puno poštovanje i afirmisanje zakonitog i odgovornog priređivanja igara na sreću
 • Ostvarivanje kvalitetnije komunikacije sa nadležnim državnim organima
 • Zaštita učesnika i korisnika igara na sreću na području Republike Srpske.

NAŠA VIZIJA

Savremena i stabilna industrija igara na sreću u Republici Srpskoj kao grana privrede koja obezbjeđuje kvalitetna radna mjesta i daje značajan doprinos punjenju državnog budžeta, a u kojoj će se striktno poštovati međunarodni i domaći standardi odgovornog priređivanja igara na sreću radi zaštite igrača od štetnih posljedica igranja.

vizija upisrs
Misija Upis rs

NAŠA MISIJA

 • Zaštita kolektivnih interesa licenciranih priređivača igara na sreću u RS
 • Promovisanje modela legalnog priređivanja igara na sreću kako bi se unaprijedio kvalitet i poboljšao imidž industrije igara na sreću u javnosti
 • Unapređenje cjelokupne industrije igara na sreću radi zaštite opšteg društvenog interesa i slobodne konkurencije na tržištu igara na sreću
 • Otpor bilo kakvoj vrsti nelojalnog udruživanja protivnog zakonima Republike Srpske.

Strogo smo posvećeni odgovornom priređivanju igara na sreću.
Morate biti stariji od 18 godina da biste pristupili igrama na sreću!

ZAŠTITA RANJIVIH GRUPA OD NEGATIVNIH POSLJEDICA IGRANJA IGARA NA SREĆU

 • Igranje igara na sreću treba tretirati kao zabavu, a ne kao sredstvo za stvaranje prihoda!
 • UPIS RS se striktno pridržava programa i plana sprovođenja mjera društveno odgovornog poslovanja.
 • Cilj je suzbijanje negativnih posljedica igranja igara na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, posebno za ranjive grupe kao što su maloljetnici i lica sa rizikom prekomjernog, odnosno kompulsivnog igranja.
18+ casino logo

• NOVOSTI